2011-..... ZONGULDAK DEVREK 100 YATAKLI YENİ DEVLET HASTANESİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞATI İŞİ

   

                                     ( Fotoğrafların üzerini tıklayıp şantiyenin güncel fotoğraflarını izleyebilirsiniz ! )
 

Yüklenici Adı                 : Alver İnş.San.ve Tic.A.Ş

Müşavir Adı                   : Metro Plan Müşavirlik Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti.

İhale Bedeli                  : 22.100.100.- TL

Sözleşme Tarihi           : 17.11.2011

Yer Teslim Tarihi          : 21.11.2011

İşin Bitiş Tarihi             : 16.08.2014

Toplam İnşaat Alanı   :  20.040,00 M2

İnşaat Yapım Sistemi : Konvansiyonel Kalıp

Görev Tanımı                 : Kontrol Amiri

İŞİN TANIMI                   : Devrek Merkezde inşa edilen Hastane 100 yataklıdır. Zonguldak Devrek merkezde inşa edilen Hastane 100 yataklıdır. A ve B olarak 2 bloktan oluşan A( B+Z+1) veB(B+Z+4) kat olarak 11 bölümün birleşimi ve 2 adet iç bahçesi ile toplam taban alanı 4800.00 m2 dir. İç bahçe toplam alanı 270.00m2 dir. Toplam arsa alanı 30.000 m2 dir. 342 m2 sığınak mevcuttur. Açık alanda 129 araçlık otopark bulunmaktadır. 4 adet Ameliyathane,1 adet müdehale odası,2 adet Nöroloji muayene odası,1 adet Ruh sağlığı muayene odası,2 adet Beyin cerrahi muayene odası,2 adet Çocuk muayene odası,3 adet kadın doğum muayene odası,2 adet Üroloji muayene odası,3 adet ortapedi muayene odası,2 adet Genel cerrahi odası,1 adet küçük pansuman odası,2 adet Göz muayene odası, 3 adet Dahiliye muyene odası,3 ad. Kardiyoloji muayene odası, 1 adet Diyet polikliniği, 2 adet KBB muayene odası,2 adet Cildiye muayene odası,1 adet (4 üniteli ) Diş muayene odası,2 adet kan alma odası,2 adet Enfeksiyon muayene odası,2 adet Ö.diyaliz odası, 1 adet ( 8 üniteli) Hemodiyaliz salonu , 1 adet (4 üniteli)cerahi yoğun bakım izole odası , 1 adet ( 6 üniteli ) Genel yoğun bakım , 4 adet SDL odası, 1 adet LDRP odası ,1 adet (6 üniteli ) yeni doğan bebek odası , 1 adet Mikrobiyoloji odası , 1 adet Patoloji labratuvarı ,1 adet Biyoloji labratuvarı, 1 adet Tomografi odası, 2 adet Rontgen odası, 1 adet Mamografi odası, 1 adet EKG odası , 1 adet EEG odası, 4 adet  USG odası, 1 adet EMG odası, 82 kişilik Toplantı ve Konferes salonu, 169 m2 lik Yemek salonu, Acil bölümde; 1 adet Resusitasyon odası, 1 adet Müdahele odası, 1 adet ( 6 üniteli ) Müşahade odası , 1 adet (5 üniteli ) muayene odası, 1 adet Poliklinik muayene odası,1 adet labratuvar, 1 adet İzole odası mevcut olup 1 adet Tıbbi atık odası ,1 adet Evsel atık odası, 1 adet Trafo , 1 adet Jeneratör odası bulunmaktadır.Hastane giydirme cephesi alüminyum kompozit panel ve özel klinkerdir.