2013-2017 BALIKESİR 850 (1154) YATAKLI DEVLET HASTANESİ İNŞAATI İŞİ

  

                 ( Fotoğrafların üzerini tıklayıp şantiyenin güncel fotoğraflarını izleyebilirsiniz ! )

Yüklenici Adı                 : Günal İnş.&Mapa İnş. İş Ort.

Müşavir Adı                   : Metro Plan Müşavirlik Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti.

İhale Bedeli                  : 237.869.000.000.- TL

Sözleşme Tarihi           : 03.10.2013

Yer Teslim Tarihi          : 07.10.2013

İşin Bitiş Tarihi             : 24.03.2016

Toplam İnşaat Alanı   :  192.405,00 M2

İnşaat Yapım Sistemi : Konvansiyonel Kalıp

Görev Tanımı                 : Kontrol Amiri

İŞİN TANIMI : Balıkesir İli, Merkez İlçesi, Plevne Mah.16L-2,16L-3 pafta,1823 Ada, 1 Parseldeki 90.117,00 m2 arsa üzerine inşaa edilen 850 yataklı devlet hastanesi, 28 bloktan  oluşmakta olup, toplamda 192.405,00 m2 inşaat alanına sahiptir ve çatısı teras çatı şeklindedir. 689'si açık, 1134'i kapalı olmak üzere toplam 1823 araçlık otoparklı hastane iç bahçeli olup, gerektiğinde sahra hastanesi olarak da kullanılabilecek sığınağa  sahiptir. bulunmaktadır. Kısaca özetlenirse;  AB-Blok İdari Giriş, WD Blok Poliklinik (KVC), Hasta Yatak Odaları,Mekanometri ve Rehabilitasyon bölümlerini, WC-Blok Poliklinik (KVC) Hasta yatak Odalarını, WB-Blok Diyaliz Merkezi, Poliklinik (Genel), Hasta Yatak Odaları, Elektroterapi ve Rehabilitasyon Ünitelerini,WA-Blok Yanık Ünitesi, Poliklinik (Genel), Hasta Yatak Odaları, TB-Blok Acil ve Genel Girişler, Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri, Doğumhane, Biyakimya-Genetik-Mikrobiyoloji,Servis Ünitelerini, WH-Blok Poliklinik (Onkoloji),Nükleer Tıp,Kemoterapi Merkezi,Psikiyatri Bölümü, Hasta Yatak Odalarını, WG-Blok Poliklinik (Onkoloji), Poliklinik (Kadın Doğum), Hasta Yatak Odalarını, WE-Blok Poliklinik (Kadın-Çocuk), Genel Hastane Hasta Yatak Odaları, Tutuklu Hasta Bölümlerini ihtiva etmektedir.

                        Kısaca özetlersek, Balıkesir'de inşa edilmekte olan konumuz hastane 850 yataklı olup 1000 yataklı olabilecek şekilde planlanmıştır.

* 268 adet tek kişilik, 256 çift kişilik hasta odası, 2 adet 4 kişilik tutuklu hasta odası,

* 39 adet doktor odası, 32 adet  muayene odası,

* 19 adet farklı birimler içeren yoğun bakım üniteleri,

* 7 adet yemekhane,

* 2 adet 6 yataklı anne oteli, 9 adet SDL odası,1 adet doğumhane,2 adet anne çocuk adaptasyon odası,

* 33 adet ameliyathane,

* 8 adet izole odası,

* 1134 araçlık kapalı otoparkı,

* 689 araçlık açık otopark kapasitesine sahiptir.

                        Balıkesir 850 (1000) Yataklı Devlet Hastanesinin, en büyük özelliği kendi enerjisini üretmektir. Trijenerasyon olarak adlandırılan bu tesis, kendi elektriğini, ısıtma ve sıcak suyunu ve son olarak da, iklimlendirme dediğimiz yazın soğutma işlemlerini yapacaktır. Bu sistem ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir tesisdir.

                        İdaremizin  Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı denetimi ve katkılarıyla devam eden Balıkesir 850 (1000) Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İşi TOKİ'nin ihale ettiği en büyük işlerden biridir. Bu işte Müşavirlik ekibi olarak çalışmaktan gurur duyuyoruz.